Gå till One Economy
Gå till CENT Företagsutveckling

2018.12.01 förvärvade UCS-koncernen Cent Group AB. Verksamheten i Cent Group finns nu uppdelad i två bolag, där ekonomidelen numera finns inom One Economy AB och företagsutvecklingen inom CENT Företagsutveckling AB.