Loading...
Ekonomi, Företagsutveckling och Företagsförmedling

Mer värde för ditt företag

Vår passion är att stödja utvecklingen av ägarledda företag. Vi är en aktiv och engagerad samarbets­partner som är med från ägarskifte till ägarskifte. Lika naturligt är det för oss att jobba med ständiga förbättringar i våra kunduppdrag och i vårt interna arbete. När vi lyckas med detta så ger vi mer värde till ditt företag – och du som kund når dina mål!

Ekonomi

Med stöd från oss kan ni fokusera på det ni kan bäst, driva verksamheten och ta hand om era kunder.

Läs mer

Företagsutveckling

För dig som vill mer. Vi hjälper ägare, styrelse och ledning att bidra till företagets framgång.

Läs mer

Företagsförmedling

Vi är specialister på köp och försäljning av ägarledda företag och kommersiella fastigheter.

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?
Ring oss! 013-24 41 50

Hänt på CENT

februari 2017

Nytt erbjudande inom företagsutveckling

I samarbete med Sententia Management har CENT utvecklat en ny tjänst – Utveckling av ledningsgruppen. Syftet med utvecklingsarbetet är att nå full potential i ledningsgruppens arbete med utgångspunkt från individen, gruppen och företaget. Vi har

december 2016

God jul & gott nytt år

Vi på CENT vill tacka våra kunder och samarbetspartners för ännu ett fint år. Vi passar också på att önska Er en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Arkiv