Loading...
Ekonomi, Företagsutveckling och Företagsförmedling

Mer värde för ditt företag

Vår passion är att stödja utvecklingen av ägarledda företag. Vi är en aktiv och engagerad samarbets­partner som är med från ägarskifte till ägarskifte. Lika naturligt är det för oss att jobba med ständiga förbättringar i våra kunduppdrag och i vårt interna arbete. När vi lyckas med detta så ger vi mer värde till ditt företag – och du som kund når dina mål!

Ekonomi

Med stöd från oss kan ni fokusera på det ni kan bäst, driva verksamheten och ta hand om era kunder.

Läs mer

Företagsutveckling

För dig som vill mer. Vi hjälper ägare, styrelse och ledning att bidra till företagets framgång.

Läs mer

Företagsförmedling

Vi är specialister på köp och försäljning av ägarledda företag och kommersiella fastigheter.

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?
Ring oss! 013-24 41 50

Hänt på CENT

december 2016

Usify är ny kund!

I tuff konkurrens med andra leverantörer av ekonomitjänster valde Usify ut CENT som helhetsleverantör. Det är glädjande för CENT att få stödja en kund som ställer krav och som har höga ambitioner med sin ekonomifunktion!

november 2016

Nya 3:12-regler – Läs mer här!

Förslagen innebär regelskärpningar och höjd skatt. De största förändringarna är utrymmet för kapitalbeskattad utdelning minskas och skattesatsen på densamma höjs. Kontakta oss om du vill veta vad detta innebär för dig. Skattesatsen på utdelningar och

Arkiv