Loading...
Ekonomi, Företagsutveckling och Företagsförmedling

Mer värde för ditt företag

Vår passion är att stödja utvecklingen av ägarledda företag. Vi är en aktiv och engagerad samarbets­partner som är med från ägarskifte till ägarskifte. Lika naturligt är det för oss att jobba med ständiga förbättringar i våra kunduppdrag och i vårt interna arbete. När vi lyckas med detta så ger vi mer värde till ditt företag – och du som kund når dina mål!

Ekonomi

Med stöd från oss kan ni fokusera på det ni kan bäst, driva verksamheten och ta hand om era kunder.

Läs mer

Företagsutveckling

För dig som vill mer. Vi hjälper ägare, styrelse och ledning att bidra till företagets framgång.

Läs mer

Företagsförmedling

Vi är specialister på köp och försäljning av ägarledda företag och kommersiella fastigheter.

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?
Ring oss! 013-24 41 50

Hänt på CENT

februari 2016

Förstärkning med spetskompetens!

Vi välkomnar Thomas Söderdahl till CENT och Smedjan. Thomas kommer att tillföra spetskompetens inom Ekonomi och Företagsutveckling. Vi  stärker därmed ytterligare vårt erbjudande inom ekonomistyrning och kvalificerad rådgivning. Thomas kommer närmast från en tjänst som

Välkommen Ulrika!

Vi välkomnar Ulrika Andersson som ny medarbetare på CENT. Ulrika började vid årsskiftet och är Chef för enheten Ekonomi på CENT. Hon jobbar även som konsult inom Ekonomistyrning och Företagsutveckling. Tidigare har Ulrika arbetat som

Arkiv