Revisorspliktens avskaffande

Revisorsplikten avskaffas den 1 november. Men vågar du dumpa din revisor? Kontakta oss för oberoende rådgivning av argumenten för och emot.