ISO Certifiering

Vi är numera ISO 9001 certifierade avseende utveckling och genomförande av konsulttjänster inom ekonomi, skatter och företagsadministration. Detta innebär att våra rutiner och processer inom ska uppfylla en internationell kvalitetsnorm och garantera att arbetet utförs på ett dokumenterat och säkerställt sätt. Vår ambition är att ständigt förbättra vårt erbjudande och öka värdet för våra kunder.