Peter Myrgård, VD

Den 8:e augusti tillträdde Peter Myrgård som VD för CENT Företagsutveckling AB. Rekryteringen är ett sätt att lägga grunden för fortsatt framgångsrik utveckling av företaget och stärka vårt erbjudande inom Affärsutveckling. Peter har tidigare bl.a. varit VD för Affärshuset samt utvecklingschef för AB Stångåstaden.