Teamet förstärks!

För att ytterligare stärka mervärdet på våra tjänster har vi rekryterat två nya medarbetare inom Affärsstöd! Linn Claesson som närmast kommer från Deloitte och Emma Andersson som är nyutexaminerad från Affärshögskolan i Linköping. Linn är nyanställd från den 1 juli 2013 och Emma började hos oss i våras. De jobbar båda som redovisningskonsulter inom affärsstöd. Linn kommer att jobba som kundansvarig.