Inriktning för stöd och sponsring – CENT Företagsutveckling

CENT är som företag en naturlig del av samhället. Vi präglas av helhetsyn, långsiktighet och ansvarstagande. Vi vill vara ProCENT genom att vara ett föredöme i ord och handling. Detta innebär att vi förutom en klok affärsidé och hög affärsmoral även vill ge stöd till det som vi anser vara viktigast för framtiden. I våra ögon innebär det att ge stöd till lokala föreningar och