Stärkt kompetens inom Företagsutveckling!

I vår tydliga ambition att stödja ägare, styrelse och ledning i utvecklingen av företaget har vi knutit till oss spetskompetens inom området. Vi vill varmt välkomna Lars Bengtsson och Ulrika Andersson till vårt gäng och som en del av vårt erbjudande. Lars har mångårig erfarenhet inom företagsledning och styrelsearbete med särskild erfarenhet av tillväxtföretag. Ulrika har under ett stort antal år varit verksam som revisor