Digitala verktyg för rapportering

I vår strävan att ägaren ska förstå sitt resultat, fokuserar vi på förbättrad rapportering. Som ett led i denna satsning erbjuder vi våra kunder digitala verktyg för rapportering såsom Visma Ekonomiöversikt.

Effektivt styrelsearbete med Boardeaser

Vi har nu även inlett ett samarbete med Boardeaser som är ett spännande verktyg för styrelse - och ekonomirapportering. För mer information besök gärna deras hemsida boardeaser.com