Usify är ny kund!

I tuff konkurrens med andra leverantörer av ekonomitjänster valde Usify ut CENT som helhetsleverantör. Det är glädjande för CENT att få stödja en kund som ställer krav och som har höga ambitioner med sin ekonomifunktion!

Nya 3:12-regler – Läs mer här!

Förslagen innebär regelskärpningar och höjd skatt. De största förändringarna är utrymmet för kapitalbeskattad utdelning minskas och skattesatsen på densamma höjs. Kontakta oss om du vill veta vad detta innebär för dig. Skattesatsen på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet höjs från 20 % till 25 % Schablonbeloppet enligt förenklingsregeln sänks från 2,75 IBB till 1,75 IBB Löneuttagskravet höjs till minst 8 IBB + 5 % av