Nytt erbjudande inom företagsutveckling

I samarbete med Sententia Management har CENT utvecklat en ny tjänst – Utveckling av ledningsgruppen. Syftet med utvecklingsarbetet är att nå full potential i ledningsgruppens arbete med utgångspunkt från individen, gruppen och företaget. Vi har för närvarande två pågående uppdrag inom detta område!