Pressmeddelande

  United Computer Systems in Scandinavia AB (UCS) med huvudkontor i Linköping har, genom sitt dotterbolag UCS Ekonomiserve AB, förvärvat CENT Group AB (CENT) med dotterbolagen CENT Ekonomi AB, CENT Företagsutveckling AB och Smedjan Ekonomikonsult AB och skapar därmed ett starkt regionalt företag med stora tillväxtmöjligheter. UCS erbjuder idag, genom sina dotterbolag Industriella IT lösningar, IT-tjänster och IT-produkter samt ekonomitjänster och affärssystemslösningar och är etablerade