Erica Germundsson är nyanställd from de 1 januari 2012. Erica ska jobba som redovisningskonsult inom affärsstöd och kommer närmast från Deloitte.