Hänt på CENT

Usify är ny kund!

I tuff konkurrens med andra leverantörer av ekonomitjänster valde Usify ut CENT som helhetsleverantör. Det är glädjande för CENT att få stödja en kund som ställer krav och som har höga ambitioner med sin ekonomifunktion!

Nya 3:12-regler – Läs mer här!

Förslagen innebär regelskärpningar och höjd skatt. De största förändringarna är utrymmet för kapitalbeskattad utdelning minskas och skattesatsen på densamma höjs. Kontakta oss om du vill veta vad detta innebär för dig. Skattesatsen på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet höjs från 20 % till 25 %

Digitala verktyg för rapportering

I vår strävan att ägaren ska förstå sitt resultat, fokuserar vi på förbättrad rapportering. Som ett led i denna satsning erbjuder vi våra kunder digitala verktyg för rapportering såsom Visma Ekonomiöversikt.

Effektivt styrelsearbete med Boardeaser

Vi har nu även inlett ett samarbete med Boardeaser som är ett spännande verktyg för styrelse - och ekonomirapportering. För mer information besök gärna deras hemsida boardeaser.com

Nya medarbetare

Vi förstärker affärsområdet ekonomi och välkomnar Linda Pettersson, Linda Hennings och Magnus Lindell. De kommer att arbeta som Ekonomikonsulter. Linda Hennings är även auktoriserad lönekonsult. Varmt välkomna till gänget!

CENT blir partner till LEAD

Med start den 1 september kommer vi att inleda ett partnerskap med LEAD inom områdena Ekonomi, Företagsutveckling och Företagsförmedling. Vi ska ge bästa möjliga stöd till de entreprenörer som driver start-up bolag på LEAD i Science parkmiljöerna i Linköping och Norrköping. En fantastisk möjlighet för oss