CENT är som företag en naturlig del av samhället. Vi präglas av helhetsyn, långsiktighet och ansvarstagande. Vi vill vara ProCENT genom att vara ett föredöme i ord och handling. Detta innebär att vi förutom en klok affärsidé och hög affärsmoral även vill ge stöd till det som vi anser vara viktigast för framtiden. I våra ögon innebär det att ge stöd till lokala föreningar och organisationer som jobbar med barn och ungdomar – vår framtid! Vi ger ett särskilt stöd till utsatta barn och ungdomar.

Rent konkret stödjer vi Stadsmissionen, BRIS och Rädda barnen. Vi ger också stöd till lokala idrottsföreningar som jobbar efter sunda ideal med fokus på att så många ska vara med – så länge som möjligt!