Vi hälsar Richard Skarin välkommen till CENT.
Richard kommer främst att arbeta med att stötta inom företagsförmedlingen.