Vi hälsar vår nya medarbetare Mila Aruhn välkommen. Mila kommer närmast från Skandiabanken och kommer att arbeta med affärsstöd.