Förslagen innebär regelskärpningar och höjd skatt. De största förändringarna är utrymmet för kapitalbeskattad utdelning minskas och skattesatsen på densamma höjs. Kontakta oss om du vill veta vad detta innebär för dig.

 • Skattesatsen på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet höjs från 20 % till 25 %
 • Schablonbeloppet enligt förenklingsregeln sänks från 2,75 IBB till 1,75 IBB
 • Löneuttagskravet höjs till minst 8 IBB + 5 % av ägarens löneunderlag eller maximalt 15 IBB
 • Beräkning av löneunderlag ändras till:
  • 10 % av löner upp till 8 IBB
  • 25 % av löner mellan 8–60 IBB
  • 50 % av löner över 60 IBB
 • Det är troligen sista chansen att få löneunderlag enligt gamla reglerna nu 2016 och att sista chansen att ta utdelning till 20 % skatt istället för 25 % är på utdelningar under 2017
 • Ägarkravet på minst 4 % tas bort
 • Möjlighet till dubbel koncerntillhörighet
 • Förslaget beräknas träda i kraft 1/1 2018