United Computer Systems in Scandinavia AB (UCS) med huvudkontor i Linköping har, genom sitt
dotterbolag UCS Ekonomiserve AB, förvärvat CENT Group AB (CENT) med dotterbolagen CENT
Ekonomi AB, CENT Företagsutveckling AB och Smedjan Ekonomikonsult AB och skapar därmed ett
starkt regionalt företag med stora tillväxtmöjligheter.

UCS erbjuder idag, genom sina dotterbolag Industriella IT lösningar, IT-tjänster och IT-produkter
samt ekonomitjänster och affärssystemslösningar och är etablerade i Linköping, Norrköping,
Västerås och Stockholm. CENT erbjuder tjänster inom ekonomi och företagsutveckling i Linköping
och Norrköping.

Tillsammans skapar vi ett företag som är regionalt marknadsledande för konsulttjänster inom
ekonomiområdet. Utifrån båda bolagens nischade kompetensområden och med en tydlig profil mot
digitala erbjudanden och kvalificerad rådgivning inom redovisning, skatt, lön och ekonomistyrning
så finns det en stor tillväxtpotential säger Maria Hedvall VD på UCS Ekonomiservice.

CENT som sedan tidigare har ett starkt erbjudande inom företagsutveckling och med särskilt fokus
på att utveckla ledningsgrupper kommer enligt VD Peter Myrgård att nu få möjligheter att nå ut till
en större marknad och ännu flera kunder.

UCS kommer efter köpet av CENT att bryta 100 MSEK-gränsen vad gäller omsättning och vara fler
än 100 medarbetare. Med detta förvärv kommer vi att både kunna säkra ännu bättre kvalitéer på
våra leveranser, men också komplettera gruppens tjänsteportfölj med flera attraktiva komponenter
och erbjudanden. Vi blir ett av de större och ledande konsultföretagen i regionen säger koncern VD
Saied Ghannadan.