Partner till LEAD

På LEAD har vi som mål att accelerera utvecklingen av start-ups genom att förse idébäraren och entreprenörer med en bredd av riktade resurser och tjänster för en snabbare och säkrare tillväxt.

Vi anpassar våra verktyg efter bolagets behov för att ge bästa support, samtidigt som vi ställer krav på de bolag vi arbetar med. Sedan starten 2002 har vi arbetat med ett hundratal start-ups och entreprenörer och vi vet att vi har verktygen för att skapa framgångsrika bolag. Vision
Vi ska vara en företagsinkubator av internationellt hög standard som framgångsrikt kommersialiserar kunskap och utvecklar bolag med stor tillväxtpotential. Affärsidé
LEAD erbjuder entreprenörer med innovativa och skalbara idéer som har stor tillväxtpotential, från såväl akademi som näringsliv, en effektiv process för att snabbt och säkert utveckla idéerna till starka och expansiva företag.

LEAD

Socialt engagemang

CENT är som företag en naturlig del av samhället. Vi präglas av helhetssyn, långsiktighet och ansvarstagande. Vi vill vara ProCENT genom att vara ett föredöme i ord och handling. Detta innebär att vi förutom en klok affärsidé och hög affärsmoral även vill ge stöd till det som vi anser vara viktigast för framtiden. I våra ögon innebär det att ge stöd till lokala föreningar och organisationer som jobbar med barn och ungdomar – vår framtid! Vi ger ett särskilt stöd till utsatta barn och ungdomar.

Rent konkret stödjer vi Stadsmissionen, BRIS och Rädda barnen. Vi ger också stöd till lokala idrottsföreningar som jobbar efter sunda ideal med fokus på att så många ska vara med – så länge som möjligt!

Linköpings Stadsmission
BRIS
Rädda Barnen