Referenser

AR2 Reklambyrå

AR2 är ett nystartat företag under stark tillväxt. Ända sedan starten av företaget har CENT varit ett stöd i ägarplanering och styrelsearbete. AR2 bygger en solid bas för framtiden. Det har varit naturligt att anlita CENT för löpande bokföring och löner. Medarbetar på CENT kommer regelbundet ut till Ar2 för att stötta inom området Ekonomi. Vi bistår även med skatte­rådgivning och bokslutsarbete.

Borago

Borago är ett Linköpingsföretag som är branschledande inom städsektorn. Samarbetet med CENT har varit i många år och har involverat samtliga av våra verksamhetsområden – Ekonomi, Företagsutveckling och Företagsförmedling. CENT och Borago har inlett ett samarbete inom verksamhetsutvecklilng för Boragos kunder med fokus på LEAN och en effektivare verksamhet.

Fukt och Saneringsteknik

Fukt och Saneringsteknik är ett regionalt företag med säte i Norrköping. Företaget har expanderat kraftigt de senaste åren och valt att ta in ett bollplank och adjungerad styrelseordförande från CENT för att hantera framtida utmaningar

Mabema

Mabema är ett spännande bolag som har varit ett start-up bolag på LEAD. Företaget verkar inom IT- området och hjälper till med automatiseringar och effektivisering. CENT har under ett antal år varit stöd i ägarplanering och styrelsearbete.

Sandbäcken rör

Sandbäcken är ett företag i stark expansion och finns rikstäckande. CENT är en partner när det gäller kvalificerat stöd inom bokslutsarbete och årsredovisningar.

Stångåbuss

Stångåbuss är ett stabilt företag som är under stark tillväxt. CENT har varit rådgivare och företagsförmedlare vid ett antal olika förvärvsdiskussioner. Vi har också varit i stöd i när företaget har tagit steget mot ett professionellt och strukturerat styrelsearbete.