CENT kommer att medverka vid ett seminarium initierat av ALMI den 28 januari 2012. Seminariet handlar om att förvärva företag.