Vi hälsar Liza Wrangenby välkommen som praktikant. Liza studerar sista året på affärshögskolan i Linköping och kommer vara hos oss fram till sista maj 2013.