Vi välkomnar Ulrika Andersson som ny medarbetare på CENT. Ulrika började vid årsskiftet och är Chef för enheten Ekonomi på CENT. Hon jobbar även som konsult inom Ekonomistyrning och Företagsutveckling. Tidigare har Ulrika arbetat som Revisor på Baks & co.