Vare sig du är ägare, sitter i styrelsen eller är en del av ledningen så kan vi hjälpa dig att arbeta smart och effektivt för att nå dina mål. Det utvecklar både dig och företaget. Att företaget utvecklas positivt innebär i förlängningen att vår region fortsätter vara attraktiv att leva, bo och inte minst driva företag i. Inom området företagsutveckling kan vi erbjuda en hel rad tjänster som vänder sig till olika roller i bolaget – ägare, styrelse och ledning.

Tydlig ägarintention

Ägarens intention med verksamheten bör vara tydlig. Därför börjar vårt arbete här. Vi hjälper dig som ägare att kort och kärnfullt sammanfatta vad du vill med företaget. En tydlig ägarintention tillsammans med ett lågt ägarberoende ökar värdet på bolaget och underlättar vid ett framtida ägarskifte. Vi stödjer dig även i andra frågor som optimerar ditt ägande.

Styrelsen arbetar långsiktigt

Det spelar ingen roll hur fort vi springer, om vi inte springer åt rätt håll. Därför är det viktigaste med styrelsens arbete att ge en tydlig långsiktig inriktning för verksamheten. Genom att ständigt reflektera över det egna företaget, omvärlden och risker vägleder styrelsen företaget. CENT ger er stöd i en genomtänkt struktur och bidrar också i olika roller för att skapa ett robust och effektivt styrelsearbete.

Planera och leda företaget

En förutsättning för att lyckas är att ha en levande planering där verksamheten gör medvetna val. Vi ger dig i ledningsposition stöd i att utveckla en genomtänkt planering av verksamheten. Det skapar förutsättning för att utveckla företaget i rätt riktning och lägger grunden för ständiga förbättringar. En långsiktigt hållbar utveckling av företaget kräver ett brett perspektiv med fokus på både kundnöjdhet, arbetsmotivation, lönsamhet, effektiva processer, hållbarhet och ständiga förbättringar.

Vi ger dig som ledare stöd inom verksamhetens olika områden så att företaget kan nå sina mål och ge mer värde till sina kunder. För att stödja ledningen bidrar vi med kompetens inom:
• Strategi och affärsplanering
• Verksamhetsutveckling
• Ledarutveckling
• Marknadsföring

Vi hjälper ägare, styrelse och ledning att bidra till företagets framgång